Information från Umeå IK FF

Fredagen den 11 november hade Umeå IK FF nya styrelse sitt första ordinarie möte.

Ordföranden Anders Blom sa ”Vi lämnade mötet med positiv energi och framtidstro. Vi har under veckan intervjuat flertalet av våra spelarna individuellt och beräknas vara klara med detta under nästa vecka. Nu börjar vi bygga truppen inför kommande säsong”.

Vilka som spelar i UIK nästa säsong samt vilka som kommer att vara tränare för nästa säsongs trupp, kommer att offentliggöras inom en månad. Sportchefen Patrik Sandström kommer att tillsammans med övriga i den nytillsatta sportkommittén jobba fram ett förslag på vilka som får möjligheten att spela i UIK:s nästa trupp.
”Spekulationer om spelartruppen är oundvikligt nu när fönstret att byta klubb öppnar. Vi tar det dock som ett gott tecken att media bevakar UIK. Det är det bästa betyget föreningen kan få, att så många är intresserade av vilka som ska få förmånen att följa med på UIK:s resa under nästa säsong. Styrelsen är trygga med de vi vet kommer att stanna kvar i laget och vi vet vad vi letar för nya talanger”.

Styrelsen poängterar att fokus är framåt, och gör det genom att strukturerat dela upp styrelsearbetet i tydliga ansvarsområden. De aktuella kommittéerna styrelsen beslutat inrätta har alla en ordinarie styrelseledamot som sammankallade men kommittéerna kan också bemannas med personer som inte ingår i styrelsen. För närvarande finns följande arbetsgrupper:
• Marknadskommitté: Har ansvar för samarbetspartners, marknadsföring, sponsorer och kommunikations- och informationsfrågor
o Sammankallande är Jenny Ferry
• Sportkommitté´: Har det sportsliga ansvaret och svarar för organiseringen kring föreningens olika lag
o Sammankallande är Patrik Sandström
• Funktionärskommitté: Svarar för organiseringen runt olika matcharrangemang.
o Sammankallande är Rebecca Pettersson med Tobias Moberg som ersättare
• Ekonomikommitté: Svarar för budget, ekonomi, samordning med Fotbollsförbund, Idrottsförbund etc
o Sammankallande är Margareta Lundqvist

Vid ev frågor: Anders Blom, ordförande 070-514 44 80