Umeå IK FF:s styrelse

Ikväll hade Umeå IK FF extra årsmöte. På mötet valdes en ny ordförande samt tre nya ledamöter.

 

Umeå IK FF:s styrelse består nu av:

Anders Blom, ordförande

Patrik Sandström, ny ledamot

Åsa Fällman, ny ledamot

Jenny Ferry, ny ledamot

Margaretha Lundquist, ledamot sedan tidigare

Rebecca Pettersson, ledamot sedan tidigare

Susanne Granberg, ledamot sedan tidigare

Tobias Moberg, ledamot sedan tidigare