Framtidsplan 2023-2025

Umeå IK FF
2022-11-08

Innehåll
1. Sammanfattning
2. Bakgrund och mission
2.1. Vår stolta bakgrund
2.2. Vår mission
3. Nuläge
3.1. Organisation och kansli
3.2. Sportslig organisation
3.3. Ekonomi
3.3.1. Kostnader 2022
3.3.2. Intäkter 2022
3.4. Verksamhet
3.4.1. Hantering av psykisk ohälsa
4. Samarbeten
4.1. Breddföreningar
4.2. Utbildning
4.3. Psykisk ohälsa
4.4. Jobbcoaching
5. Samhällsnytta
6. Förebilder gör skillnad
7. Vad händer om Umeå IK läggs ner
7.1. Formalia/Juridik
7.2. Sportsligt
7.3. Konsekvenser för Umeå
7.4. Konsekvenser för Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU
8. Framtid
8.1. Förändringar
8.2. Organisation och kansli
8.3. Ekonomi
8.3.1. Budget 2023 och framtiden
8.3.2. Sportsliga konsekvenser
8.3.3. Slutsats
9. Så går vi vidare
10. Framtiden tillhör damfotbollen

 

1. Sammanfattning

Umeå IK är mer än en fotbollsklubb, mer än bara ett fotbollslag. Vi är en förebild och en pionjär. Ledare, spelare och samarbetspartners under vår storhetstid krävde inte bara förändring, de såg till att förändra. Här hade UIK stort stöd av Umeå kommun, inte minst när det gällde införandet av de jämställda träningstiderna. De största sponsorerna till svensk lag-damidrott är emellertid fortfarande tjejerna själva. De viger sina liv åt sin sport och sina föreningar för att de tillsammans ska kunna förena elitsatsning och vardag.

Utan ett utökat stöd från Umeå kommun och näringslivet kommer Umeå IK:s verksamhet att upphöra, såväl damlaget som vår extremt framgångsrika ungdomsfotboll går i graven. För att gå vidare behöver vi mindre “lycka till” och mer konkreta satsningar. Så enkelt är det!
Umeå IK är i behov av dels en snar lösning på dagens ekonomiska utmaning och dels långsiktiga samarbeten för en hållbar verksamhet.

Stå upp för Umeå IK:

● För jämställdhet
● För unga tjejer
● För Umeå

2. Bakgrund och mission

2.1 Vår stolta bakgrund

Ett improviserat A-lag debuterade i seriespel 1985 som amatörer i dåtidens fjärde division. Tio år senare kvalificerade sig ett elitsatsande UIK för första gången till Damallsvenskan. UIK har sedan 1996 spelat totalt 22 säsonger i Damallsvenskan samt 5 säsonger i Div 1 (1997) och Elitettan (2017-2019 och 2021). Under perioden 1999–2009 dominerade ett stjärnspäckat UIK både nationellt och internationellt. UIK var under perioden som sämst tvåa i Damallsvenskan inklusive sju SM-guld. Vi deltog i fem finaler i Uefa Women’s Cup varav två raka titlar 2002/2003 och 2003/2004. Därtill spelade vi nio raka finaler i Svenska cupen (2001–2009) varav fyra segrar.

2.2 Vår mission

Umeå IK FF förverkligar tjejers fotbollsdrömmar genom att skapa en miljö där de kan utveckla sin fulla potential både på och utanför planen. Vi är förebilder och ett föredöme för barn och unga samt en inspiration när det gäller fotboll, jämställdhet, jämlikhet och samhällsutveckling.

3. Nuläge

3.1 Organisation och kansli

En ideell organisation bestående av styrelse och kommittéer samt ett 30-tal funktionärer driver verksamheten tillsammans med en heltidsanställd kanslichef samt 1,25 lönebidragsanställda medarbetare.

3.2 Sportslig organisation

För den sportsliga verksamheten finns en anställd sportchef på 25% med övergripande ansvar för A-lag, F19 samt F17. Det finns också särskilt junioransvariga ledare för F19 respektive F17. Utöver detta finns kontrakterade tränare och ett team kring lagen.
Teamen har under 2022 bestått av tränare, målvaktstränare, analytiker (A-lag), fysioterapeut, lagläkare (A-lag), fystränare, materialförvaltare (A-laget), idrottspsykolog och lagledare. Samtliga, förutom huvudtränare A-laget, är deltidsanställda i begränsad omfattning.

3.3 Ekonomi

Vi är för närvarande i behov av nya medel på ca 800 tkr för att klara årets åtaganden inklusive elitlicens kraven.

Dagens negativa ekonomiska situation har förorsakats av främst tre anledningar:

● Vi har inte lyckats nå vårt mål gällande sponsorintäkter.

● Kostnaderna för resor har, utifrån det rådande världsläget, ökat markant.

● Vi hade en tro på att publiken, efter pandemin, skulle hitta tillbaka till arenan i större omfattning än vad som skett. Detta är dock en mindre del av intäktsbortfallet.

Det är av stor vikt att poängtera att Umeå IK FF inte har några betydande skulder. Det finns t ex inga löne- eller skatteskulder. Förutom en avbetalningsplan till Umeå kommun på ca 200 tkr för planhyror finns inga leverantörsskulder. Vid en senare tidpunkt kommer vi att få ett återbetalningskrav från Tillväxtverket vilket vi har tagit höjd för.

Umeå IK har under hösten startat kampanjen “Stå upp för Umeå IK”. Gensvaret från privatpersoner är imponerande medan näringslivet förhållit sig mer avvaktande. En stödkonsert kommer att genomföras i Umeå stads kyrka tisdag den 22 november.

3.3.1 Kostnader 2022

Den huvudsakliga kostnadsmassan för föreningen består idag av löner till spelare och ledare samt resekostnader för våra tre lag.
Vårt representationslag i OBOS Damallsvenskan har bland de lägsta lönenivåerna i ligan. Snittlönen i damallsvenskan var ca 18 500 kr per månad 2021, i Umeå IK är snittlönen 2022 för de 22 spelarna i A-laget ca 9 300 kronor. Utfallet för lönekostnader är enligt budget.

Rese- och matchkostnader överskrider budget med ca 850 tkr.

För 2022 avser siffran i tabellen per 31 oktober, tkr:

. . . . . . . . . . . .2022, 2021, 2020, 2019, 2018

Kost                 81,   106,  123,   118,   122
Logi                154,   243,  113,    57,     55
Färdbiljetter  1636,  756,  567,  433,   331
Buss               330,   392,  245,  387,   269

Summa:        2201, 1497, 1048, 995,  777

3.3.2 Intäkter 2022

Vår totala intäktsbudget för 2022 är 10 mkr. Intäkter baseras på i huvudsak fyra områden:

● Sponsorintäkter. Budget 4,5 mkr, prel utfall 2,8 mkr.
● Ligaersättningar. Budget 1,8 mkr, prel utfall 1,9 mkr
● Fotbollskola och träningsavgifter. Budget 0,5 mkr, prel utfall 0,48 mkr
● Arenaintäkter. Budget 1,1 mkr, prel utfall 0,8 mkr

Totala intäkter per oktober uppgår till 8 mkr.

3.4 Verksamhet

● Umeå IK bedriver elitverksamhet för flickor från 15 års ålder.

● F17: Spelar i SM-serien F17 med 63 deltagande lag. Är nu klara för final 2022 mot Hammarby den 12 november. SM-guldvinnare 2020.

● F19: Spelar i den delvis sponsrade serien Svenska Spel F19. För att få delta i denna serie krävs att A-laget spelar i minst Elitettan. Blev guldmedaljörer säsongen 2021 och har upprepat bedriften i år genom finalvinst 6 november mot Växjö med 2-0.

● A-laget: Spelat i OBOS Damallsvenskan 2022 men slutade på näst sista plats med degradering till Elitettan som konsekvens. Elitettan är, precis som OBOS Damallsvenskan, en rikstäckande serie med 14 deltagande lag.

● Umeå IK är en av Sveriges främsta talangfabriker, Vid EM 2022 återfanns i det svenska landslaget fyra spelare som är fostrade i Umeå IK: Hanna Glas, Emma Kullberg, Sofia Jakobsson och Lina Hurtig. Även i ungdoms- och flicklandslagen återfinns ett flertal UIK-fostrade spelare.

3.4.1 Hantering av psykisk hälsa

Det finns en samhällstrend att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar. På såväl egen hand som tillsammans med våra samarbetspartners jobbar vi aktivt för att förebygga psykisk ohälsa, ge akt på tidiga tecken samt att drabbade tas omhand på bästa möjliga sätt. Vi har i både senior- och ungdomsverksamheten anställda idrottspsykologer för såväl individuella samtal som gruppsamtal. Juniorlagens idrottspsykolog ingår i dialoggrupp med skolsköterska och kurator vid Umeå Elitidrottsgymnasium. För A-laget finns, förutom idrottspsykolog, även möjligheten till kontakt med Umeå universitets Idrottspsykologmottagning för individuella stödsamtal samt vår konsult leg psykolog Joakim Blomqvist och företaget Insightgap. Insightgap erbjuder en unik digital utbildning som ger ett snabbt kunskapslyft för hela arbetslag och även verktyg för att bättre förstå oss själva och andra samt att stärka sin egen psykiska hälsa.

4. Samarbeten

4.1 Breddföreningar

Umeå IK FF har ett utbrett och etablerat samarbete med Umeås breddföreningar:

● spelare och ledare besöker breddföreningarna och deltar i deras aktiviteter
● ungdomslag inbjuds att gå gratis på våra matcher
● ungdomslag inbjuds att vara bollflickor
● unga spelare 14-15 år inbjuds till miljöträningar med vårt F17-lag

4.2 Utbildning

● Samarbetsavtal med Umeå Elitidrottsgymnasium möjliggör samordnad träning och utveckling för gymnasieelever som antagits till NIU, Nationell Idrottsutbildning. De flesta spelar med Umeå IK F19 men några spelar också i andra föreningar i Umeåområdet eller med föreningar på annan ort.

● Samarbetsavtal med Idrottshögskolan ger särskilt stöd för elitfotbollsspelare som studerar vid Umeå universitet. Elitidrottsstudenter har t ex möjlighet till tentamen vid särskilda tillfällen samt förtur till praktikplats i Umeåregionen. Genom avtalet har också särskilda utbildningsinsatser vid sidan av ordinarie studier kunnat genomföras som t ex föreläsningar och enstaka kurser. Det finns också möjlighet att anmäla sig till den Idrottspsykologiska mottagningen vid Umeå universitet.

4.3 Psykisk hälsa

Samarbetsavtal med Insightgap Psychology AB har tecknats med syfte att motverka psykisk ohälsa och stärka sitt mående, sina relationer, sin prestation och sitt ledarskap.

4.4 Jobbcoachning

Samarbetsavtal med Clockwork Umeå AB för jobbcoachning, hjälp med CV och presentationer.

5. Samhällsnytta

Här beskrivs de aktiviteter som Umeå IK bedriver utöver egen fotbollsverksamhet.

● RÖRELSEAKADEMIN
Riktar sig till unga flickor som vill träffa nya och gamla kompisar och samtidigt få möjlighet att prova olika typer av rörelseaktiviteter. Rörelseakademin är en inomhusaktivitet som har stora sociala inslag och pågår under perioden januari – mars.

● SOMMARAKADEMIN
Varje sommar anordnar vi en vecka där 130 – 150 unga tjejer tränar fotboll med teknik, passning, skott, tillslag mm under ledning av våra egna spelare och tränare samt nationella tillslagsexperten Eija Feodoroff. Vi bjuder också på andra inslag som t ex rörelserikedom, brottning, fysövningar och en hel del lekar.

● VINTERAKADEMIN
Under fyra vintermånader, från november till början av mars, erbjuder vi unga fotbollstjejer att en gång per vecka utveckla sina fotbollsfärdigheter. Fördelade på 3 olika åldersgrupper drillas spelarna under ledning av våra spelare och ledare.

● SPECIALIDROTT
Fotbollsutbildning för 50-60 elever vid Prolympia: Umeå IK planerar och genomför specialidrott för Prolympias fotbollselever.

● GÅ-FOTBOLL
Vi erbjuder äldre personer, herrar som damer, att under ledning av A-lagsspelare träna och spela fotboll på ett lekfullt sätt. Spring är inte tillåtet, ej heller bollar över höfthöjd eller fysiskt spel. Jobbigare än man kan tro och riktigt roligt!

● VÄN I UMEÅ OCH HJÄLTEFÖRENINGEN
Föreningarna har en ständig inbjudan, med fri entré, till våra hemmamatcher. Vid matcherna skapas relation mellan föreningarnas medlemmar och våra funktionärer och spelare som i många fall är deras idoler.

● FRIVILLIGCENTRALEN
Innan pandemin arbetade några av våra spelare aktivt som kontaktpersoner för att bryta äldres isolering. Under pandemin har verksamheten pausats men avsikten är en omstart under kommande vinter.

● CHANGE THE GAME
Change the game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014 som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen. 2021
överläts verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom. Tillsammans med partners och andra föreningar är vi med och anordnar den stora aktivitetsdagen som går av stapeln i september varje år.

● “ALLA DAGAR”
Umeå IK deltar i Svenska Fotbollförbundets, SvFF, projekt för att lyfta frågan om menstruation och fotboll. Projektet ska bidra till att flickor, kvinnor och kvinnliga ledare får rätt förutsättningar för att träna och spela med sin menstruation. Syftet är att genom kunskap anpassa både träningsupplägg och matchförberedelser utifrån spelarnas menscykel. Projektet är initierat av SvFF och stöds finansiellt av Svenska Spel.

● UIK 360ᐤ
UIK 360° är en pusselbit för mer hållbara karriärer. Tillsammans med näringslivets resurser och stöd samt våra samarbetspartners inom skola och utbildning fyller vi den döda vinkel som finns mellan träningar, matcher, studier och deltidsarbete. I väntan på lika lön skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för elitidrottande lagspelare att skapa karriärer och värden vid sidan av planen.
Några exempel på innehåll:
● Förutsättningar och verktyg att hantera sitt livspussel över hela spektrat (träning, kost, ledarskap, kommunikation, retorik m m).
● Experter som utbildar och coachar spelarna mot arbetsmarknaden och vässar deras erbjudande
● Praktik och arbetsplatser som bygger starkare CV, bredare nätverk och en god förståelse för marknadens spelregler
● Ett fokusområde i samarbete med Umeå universitet är inre ledarskap som ger högre presterade individer men också högre presterande team.

6. Förebilder gör skillnad

Centrum för idrottsforskning visar hur bara 44 procent av pojkarna och endast 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Vi vet vilka oerhörda positiva effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors livskvalitet och på vårt samhälle i stort. Det här är en av vår tids stora utmaningar och svensk idrott är en stor del av lösningen.

Som Sveriges största folkrörelse är idrotten en viktig institution för socialisation, inte minst för individers identitetsskapande. Kvinnliga förebilder har stor inverkan på tjejernas entusiasm och engagemang för idrott.

● 75% förknippar sina idrottsår med ökat psykiskt välmående
● 60% av tjejer som idrottar får bättre självförtroende
● 58% förknippar sina idrottsår med långvariga vänskapsrelationer
● 33% upplevde att idrotten hjälpt dem hantera motgångar bättre

Bredd och elit är två sidor av samma mynt, de förutsätter varandra. Utan bredden skulle vi inte ha någon elit och vice versa. Eliten, stjärnorna, idolerna behövs för att skapa intresse och engagemang för idrotten hos våra barn och ungdomar. Eliten skapar drömmen för en del och det konkreta målet för andra. Något att kämpa för.

7. Vad händer om Umeå IK läggs ner?

7.1 Formalia/juridik

Vi har som tidigare nämnts inga betydande skulder utan det handlar om kommande åtaganden. Juridiskt sett kan en ideell förening drivas med ett negativt eget kapital. I praktiken är det därför likviditetssituationen samt elitlicensens krav som är de viktigaste faktorerna som avgör om vi kan bedriva verksamheten vidare. Så här långt har vi klarat likviditeten. Kommande löner och sociala avgifter är de största posterna för resten av året.

Det finns ingen särskild lagstiftning för ideella föreningar. En ideell förening är en juridisk person. Reglerna inom föreningen bestäms främst genom våra stadgar. I Umeå IK:s stadgar 9 § står att läsa om upplösning av föreningen:
“För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, se nedan, dels var den
upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras 1.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Umeå IK Alliansförening samt vederbörande SF (specialidrottsförbund). Föreningens kvarvarande tillgångar skall tillfalla Umeå IK Alliansförening.”

Vid årsmötet kommer beslut om ansvarsfrihet för styrelsen att ställas under proposition. Från styrelsen sida är det viktigt att snabbt komma till en punkt där vi kan se om det finns ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten vidare.

7.2 Sportsligt

All verksamhet inom Umeå IK FF upphör. Det inkluderar:

● F17-laget som den 12 november spelar SM-final mot Hammarby. SMguldvinnare 2020.

● F19-laget som för 11:e året i rad är bland de fyra bästa lagen i Sverige. Guldmedaljörer 2021 och 2022.

● A-laget som sedan 1996 har spelat 22 säsonger i den högsta fotbollsserien samt 5 säsonger i näst högsta. 7 SM-guld och 2 UEFA-guld.


7.3 Konsekvenser för Umeå

Skulle föreningen tvingas läggas ned uppstår flera negativa konsekvenser för Umeå, för såväl enskilda individer som för kommunen och samhället i stort:

● Umeå mister varumärket Umeå IK som fortfarande är starkt efter framgångssagan från 90-talet och fram till 2010.

● Umeå mister det goda samarbetet som finns mellan Umeå IK och Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU (Nationell Idrottsutbildning).

● Umeå mister den talangfabrik som Umeå IK varit och fortfarande är.

● Umeåfotbollen mister en betydande resurs avseende utbildning av unga fotbollsspelare vilket kommer att drabba andra föreningar, såväl bredd som elitsatsande.

● Umeå mister förebilder för unga tjejer när det gäller idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet.

● Umeås fina renommé gällande jämställdhet inom idrotten naggas rejält i kanten.

● Umeå mister hela listan av samhällsnytta, se ovan avsnitt fem.

● Alla funktionärer som finner ett sammanhang och en gemenskap genom våra matcher och i vår verksamhet förlorar den samhörigheten.

● Länets flicklag som agerar bollflickor eller besökare vid våra matcher mister detta forum och möjligheten att träffa sina idoler.


7.4 Konsekvenser för Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU

Umeå IK är en av landets bästa talangfabriker och framgångarna på juniorsidan talar för sig självt. Vi har radat upp SM-slutspel och medaljer genom åren och många är de spelare som fått sitt nationella eller internationella genombrott tack vare vår fotbollsutbildning. Vi vet också att vår verksamhet är idolskapande och att vi är viktiga förebilder för många av Umeås unga tjejer. Allt detta försvinner om Umeå IK upphör som förening.

Sedan många år finns ett väl etablerat samarbete mellan Umeå IK och Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU på Maja Beskowskolan.
Henrik Ragnvaldsson, rektor vid Umeå Elitidrottsgymnasium:

“Umeå IK är oerhört viktigt för utvecklingen av damfotbollen i regionen men faktiskt även för alla unga tjejer och inte enbart fotbollen då förebilderna är för få. För Umeå Elitidrottsgymnasium så vore det katastrof om Umeå IK skulle försvinna. Umeå IK har ett otroligt starkt varumärke som lockar unga fotbollstjejer att söka sig till Umeå för att det är just Umeå IK.

Umeå IK är en förening som vi är otroligt nöjda att ha som samarbetspartner. Vi vet att ett samarbete med Umeå IK är något som ger oss mycket tillbaka. Förutom de egna anställda specialidrottslärarna så köper vi en del tjänst av Umeå IK, ett samarbete som gör att vi kan få en helhetsbild för våra NIU fotbollstjejer där helheten skola och fotboll i förening hänger ihop.
Tillsammans har Umeå IK och Umeå Elitidrottsgymnasium fostrat en stor mängd landslagstjejer på både ungdoms- och seniornivå. Helheten vi har ihop är svårslagen och något som både specialidrottsförbund och riksidrottsförbundet säger är att vi “är en verksamhet som ger förutsättningar att kunna kombinera elitidrott och studier bättre än någon annanstans”.

Konsekvenserna av om UIK skulle försvinna är svåra att se för vår verksamhet men en första är vart ska eleverna spela och vad har de att sikta mot? Vår attraktionskraft skulle minska dramatiskt.”

8. Framtid

8.1 Förändringar

Framtiden avgörs av hur vi som förening lyckas kommunicera värdet av föreningens arbete och verksamhet. Om vi innan årets slut lyckas få ett kapitaltillskott på ytterligare 800 tkr har föreningen goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet men utan utökad stöttning från Umeå kommun, näringslivet och/eller privata välgörare finns dock ingen långsiktigt hållbar framtid för föreningen.

Utifrån allt det positiva som sker inom damfotbollen kommer marknadsvärdet för klubbarna och samarbetspartners att successivt öka. Det är dock en puckel vi måste komma över innan intäkter från spelarförsäljning och TV- rättigheter blir en naturlig del i klubbarnas budget. Vår strategi är därför att fortsätta jobba med talangutveckling på vårt vinnande sätt, hålla en låg budgetsatsning och samarbeta med långsiktiga
sponsorer som hjälper till att ta oss över puckeln.

8.2 Organisation och kansli

Den ideella organisation bestående av styrelse och kommittéer samt ett 30-tal funktionärer driver idag verksamheten tillsammans med en anställd kanslichef samt 1,25 lönebidragsanställda medarbetare. Organisationen är minimal och behöver förstärkas med en tjänst klubbchef/säljare vilket inarbetas i budget när så är möjligt.

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för verksamheten och vi är väl medvetna om att vi trots stora ansträngningar inte har lyckats nå dit vi vill med Umeå IK. Det är såklart en besvikelse även för oss. Framtiden är spännande och trots motgångarna 2022 tror vi stenhårt på Umeå IK som en långsiktigt hållbar förening. Efter två tuffa år med pandemi och krig har vi dock ett starkt behov av ny energi och nya tankar. Styrelsen fortsätter arbetet enligt fastlagd plan men vi ser mer än gärna att nya krafter träder in i föreningen.
Vi är oerhört ödmjuka inför situationen och önskar inget annat än föreningens bästa i alla lägen. Valberedning tar tacksamt emot förslag och synpunkter kring föreningens ledning.

8.3 Ekonomi

Intäkterna kommer vara styrande för den fortsatta verksamheten. Vi måste vara beredda att prioritera en långsiktigt stabil ekonomi före sportslig framgång. För att skapa en över tid hållbar ekonomisk situation behöver Umeå IK FF ett utökat långsiktigt sponsorsamarbete med Umeå kommun och näringslivet på minst 1,5 mkr årligen.

8.3.1 Budget 2023 och framtiden

Budgeten är upprättad utan det nödvändiga tillskottet på 1,5 mkr. Intäkterna bygger på utfall och erfarenheter från de senaste säsongerna, inklusive nivåer för sponsring tidigare år. När det gäller kostnadssidan är det spelar- och ledarkostnaderna som reducerats kraftigt samt att vi tagit höjd för ökade rese- och matchkostnader. Budgeten 2023 är nästan 4,4 mkr lägre än beräknat utfall för 2022. Det kommer naturligtvis få stora sportsliga konsekvenser.

Intäkter, tkr Årsbudget
Samarbetspartner 2 500
Publikintäkter 400
Försäljning fika/lotter/souvenirer 200
Aktiviteter/evenemang 300
Medlemsavgifter 55
Övriga intäkter 1 465
Bidrag/stöd 1 710
Summa intäkter 6 630

Kostnader, tkr Årsbudget
Match- och träningskostnad 2 600
Admin/lokaler 1 270
Personalkostnader, kansli 1 030
Spelar- och ledarkostnader 1 580
Kapitalkostnader 0
Summa intäkter 6 480

Resultat 150

 

8.3.2 Sportsliga konsekvenser

Lokala och regionala spelare kommer att vara i fokus och vi kommer inte i det korta perspektivet ha möjlighet att komplettera dessa med nationella eller internationella spetskompetenser. Dessutom kommer all utrustning inkl tekniska hjälpmedel att begränsas till ett minimum.

Nivån för partnersamarbeten i budgetförslaget för 2023 kommer inte att räcka till ledaroch spelarlöner i Elitettan annat än i ytterst begränsad omfattning. Konsekvenserna av denna budget, med ett knappt överskott för 2023, är:

För ledare A-laget:
● stab: tränare, ass tränare, målvaktstränare, fystränare och fysioterapeut till minimalt arvode
● övriga kompetenser ryms ej inom budget

De risker vi ser är:
● stora svårigheter att rekrytera
● negativ påverkan på arbetsmiljön

För spelare A-laget:
● ett A-lag med övervägande F19-spelare
● billigaste färdsätt, d v s resor med tåg eller buss
● färre hotellövernattningar
● inte åka med full trupp till bortamatcher

De risker vi ser är:
● kraftigt försämrat sportsligt resultat
● degradering även från Elitettan
● vid ev degradering från Elitettan mister vi vår möjlighet att delta i Svenska Spels F19-serie
● sämre förutsättningar och prestation generellt och framförallt vid bortamatcher

För elitjuniorlagen:
● endast tränarfunktionen kvarstår
● övriga stabsfunktioner, som målvaktstränare, fystränare, fystioterapeut ryms ej inom budget.

De risker vi ser är att:
● F19-laget kan tappa allt för många spelare till A-laget
● minskad attraktionskraft vid rekrytering till Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU
● minskad attraktionskraft vid miljöträning och rekrytering från breddföreningar
● sämre förutsättningar och prestation generellt

8.3.3 Slutsats

Vår bedömning är att ett partnertillskott på ytterligare minst 1,5 mkr är nödvändigt inför 2023 att kunna bedriva en rimlig verksamhet på elitnivå för såväl A-lag som juniorer. Hos våra Norrlandskollegor, Piteå IF FF, står partners för över 6 mkr i intäkter. I Umeå är det just nu en utopi men vi tror att Umeå kan bättre, Umeå måste kunna bättre!

9. Så går vi vidare
Inför 2022 förutspådde vi en förbättrad omvärld och ett starkt växande intresse för damfotbollen. När det gäller intresset så visade det sig stämma på nationell och internationell nivå, för storklubbar och landslag. Även vissa svenska klubbar har haft stor publiktillströmning vid vissa matcher, framförallt föreningar med framgångsrik herrfotboll som t ex Hammarby och AIK. Vi kan även notera att landslaget har haft ”lapp på luckan” t ex vid träningsmatch mot Brasilien på Gamla Ullevi med en publikkapacitet på 18 400. Dessvärre har det ökade intresset inte nått hela vägen till Umeå annat än vid vissa enstaka matcher. Som mest har vi haft 1 950 åskådare i år och säsongens sista hemmamatch lockade, den sena hösten till trots, hela 1 723 personer.

Efter att pandemin börjat lugna ner sig blev omvärldsläget inte alls förbättrat, snarare tvärtom. Ett på alla sätt förödande och förfärligt krig i Ukraina påverkar världsekonomin och t ex priset på energi. Där står vi nu och det får effekter dels för 2022 men också för de närmaste åren. Vi har bara ett val, och det är att anpassa oss efter den bistra verkligheten. Därför gör vi betydande förändringar.

Under förutsättning att vi klarar våra åtaganden för säsongen 2022 och elitlicens kraven för 2023 är vår plan följande:

● Arbeta för utökade sponsorsamarbeten med minst 1,5 mkr inför 2023.

● Fortsätta med de vi är bäst på, nämligen ungdomsutbildning. Vi är drivande för att fler duktiga och ambitiösa fotbollstjejer ska söka till Umeå Elitidrottsgymnasium/NIU. Under höstlovet samlade vi under tre dagar headhuntade talanger från stora delar av Norrland till ett miniläger med träning och sociala aktiviteter. Vår ambition är att även fortsatt vara en av Sveriges bästa talangfabriker och ge unga tjejer de bästa förutsättningarna för att lyckas.

● Normen för A-laget kommer att vara lokala och regionala spelare. Inför säsongen 2023 och sannolikt de närmaste åren därefter kommer vårt A-lag att i huvudsak bestå av egna produkter från vår ungdomsverksamhet kompletterat med några regionala spelare. Därefter ser vi möjligheten att successivt bygga på med nationella och internationella spetskompetenser.

● För att vara en långsiktigt hållbar förening behöver vi en klubbchef/partneransvarig. Vår ambition är att vi efter ett eller flera års
målmedvetet arbete för att konsolidera föreningen ska få utrymme till en sådan befattning i organisationen. Tills vidare är vi dock hänvisade till ideella resurser som komplement till vår kanslichef.

10. Framtiden tillhör damfotbollen

En rapport från UEFA, the Union of European Football Assocations, visar att damfotbollens kommersiella värde kommer att få en sexfaldig ökning till 730 miljarder år 2030. Redan nu ser vi att spelarförsäljningar blivit ett fenomen även på damsidan och en ny intäktskälla. Vi tror på damfotbollens fortsatta utveckling och att få vara en del av den men kommer att agera balanserat med stor försiktighet. Genom skicklighet och förutseende ska vi successivt manövrera oss framåt tills vi når våra mål. Om några är vi tillbaka där vi hör hemma, i OBOS Damallsvenskan. Då ska vi vara där för att stanna och också bli ett av topplagen vilket innebär chansen att åter spela i UEFA Women’s Champions League.

Nu gör vi om och gör rätt tillsammans, Umeå IK FF, Umeå kommun och näringslivet. Det kommer att ge utväxling på sikt!

Umeå IK FF