Krister Ruth ny ordförande i Umeå IK FF

 Vid ett extra årsmöte ikväll den 23 juni har Krister Ruth valts till ny ordförande i Umeå IK FF. Dessutom har styrelsen förstärkts med Lena Sandlin som ny ledamot.

Sedan en tid tillbaka har Torbjörn Halvardsson aviserat önskemål om att få lämna sitt uppdrag som ordförande. Ett intensivt arbete har pågått i valberedningen under våren. I början av juni kunde valberedningens ordförande Thomas Hartman presentera Krister Ruth som kandidat till ny ordförande samt Lena Sandlin som kandidat till ny styrelseledamot.

Vid det extra årsmötet valdes också en ny valberedning med Torbjörn Halvardsson som sammankallande samt Jenny Elveljung och Olof Degerfeldt som ledamöter.

Presentation Krister Ruth

Krister Ruth är 48 år och arbetar med externa relationer och strategisk platsutveckling på Region Västerbotten. Han har lång erfarenhet inom bl a ledarskap, relationsbyggnad och försäljning. Krister beskrivs som projektutvecklare och en utmärkt säljare men kanske allra mest som relationsmakare.

Han har jobbat i många år med att skapa mötesplatser som Umeågalan, Nolia Ledarskap, Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Kristers passion handlar mycket om att skapa, vårda och fördjupa mänskliga relationer, kort sagt en nätverksbyggare.

I Norsjö, där föreningslivet var en stor del av Kristers uppväxt, formades hans kärlek till och förståelse för hur viktig en förening är för samhället och dess innevånare. Krister har visat stor innovationskraft både som uppfinnare och entreprenör, vilket också är ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet. I kombination med sin kunskap inom affärslivet så kommer hans egenskaper att bli guld värda för UIK, liksom det faktum att Krister har förmågan att ständigt tänka i nya banor. Som person beskrivs Krister som inlyssnande, pålitlig, drivande och prestigelös.

Presentation Lena Sandlin

Lena Sandlin är 51 år och har en gedigen och uppskattad erfarenhet inom såväl föreningsliv, politiska organisationer och offentlig sektor som näringsliv och företagande.

Inom föreningslivet har Lena bl a varit ordförande för Riksteatern nationellt samt ABF Södra Västerbotten. Hon har också varit ledamot i ett flertal styrelser, bl a Västerbottens Idrottsförbund, Regionalt Elitidrottscentrum Norr, Umeå universitets Styrelse och IF Björklöven.

Bland hennes yrkeserfarenheter kan nämnas Riksdagsledamot Socialdemokraterna, Utvecklingsledare vid Idrottshögskolan Umeå universitet, Politisk chefredaktör Västerbottens Folkblad, Vice VD Mattias X Lundberg och Supportchef Thoréngruppen.

Lena älskar idrott i olika former och brinner för föreningslivets styrka och möjligheter. Hon är en erfaren ledare som kan få människor att växa. Hennes samhällsengagemang har alltid varit stort och hon har genom åren etablerat ett brett kontaktnät. Det är ingen tvekan om att Lenas erfarenheter och starka engagemang kommer att vara till stor nytta för Umeå IK FF när hon nu blir en del av styrelsen. Som person beskrivs Lena som varm, driven, glad och målinriktad.

Umeå IK FF riktar stort tack till Torbjörn Halvardsson för sina värdefulla insatser för föreningen samt till valberedningen för förtjänstfullt och lyckosamt arbete.

Vi hälsar också Krister Ruth och Lena Sandlin välkomna till oss och ser fram emot att få arbeta vidare tillsammans med er enligt föreningens mission: ”Vi förverkligar tjejers fotbollsdrömmar genom att skapa en miljö där de kan utveckla sin fulla potential”.

 

För mer info:

Krister Ruth, 070-663 75 63

Lena Sandlin, 076-336 00 13