Sociala projekt

Socialt engagemang

 

Umeå IK FF ska förmedla sin klubbidentitet genom engagemang i sociala verksamheter. Genom att ingå i sociala engagemang blir identiteten kommunicerad på flera arenor och i Umeå som stad. Dessa projekt arbetar Umeå IK FF med idag:

Fadderverksamhet mot övriga fotbollsklubbar i Umeå.

A-laget har ansvaret för att samverka med intresserade klubbar/tränare. Vi fördelar uppdragen så att alla spelare blir delaktiga och aktiva. Uppdraget handlar om att spelarna kommer ut och möter de unga fotbollsspelarna för att bygga relationer och bli förebilder.

 

Samverkan med skolan i Umeå.

Skolan

Umeå IK FF har bjudit in till samarbete mellan skolan och UIK. UIK vill möta barn och skola utifrån deras behov och möjligheter samt bygga relationer och bli förebilder. Projektet stöds av Bostaden.

 

Båda dessa projekt syftar att bygga relationer och att bli goda förebilder. Syftet är också att utifrån mångfald- och jämställdhetsperspektiv visa på att alla har rättigheter och möjligheter här i livet.

Tobaksfri Duo

Ett projekt som drivs av landstinget och som vi är delaktiga i genom att spelare är ute och besöker skolor. Vid dessa besök pratar spelarna om riskerna med tobak. Detta projekt har även lett till att Umeå Energi Arena nu är en tobaksfri arena.