Arena

Vår huvudarena är Umeå energi Arena Sol, Rothoffsvägen, Umeå.
Vår reservarena är Nolia fotbollsplan, Signalvägen 3, Umeå.

Ackrediteringar

Ansökan görs genom mail till valle.anundsson@umeaik.se senast sista vardagen innan aktuell match. Ackrediteringsbrickor fås vid entrén och skall lämnas tillbaka efter matchens slut.

Entré och parkering

På Umeå energi arena har pressen samma entré som spelare och domare, d v s entrén i mitten av läktaren mot Rothoffsvägen. Fotografer ska bära särskild fotoväst under match. Parkeringar i begränsat antal finns i direkt anslutning till entrén och är märkta Press.
Fotovästar lämnas tillbaka efter matchens slut.

Internet

Vid båda arenorna finns trådlöst internet. (Umeå energis öppna nät)

Pressutrymmen

På Umeå energi arena Sols översta våningsplan finns märkta hytter för TV och Radio samt särskild kameraläktare.

Presskonferens

På Umeå energi arena Sol sker presskonferens i rum märkt presskonferens på samma våningsplan som övriga pressutrymmen. Alternativt i arenans VIP-lokal på samma våning. Övriga intervjuer i samband med matcherna görs nere vid sidan av planen, om inte annan info ges.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta kansliet på tel 070-358 52 52 eller kansli@umeaik.se

Umeå IK FF