Pressmeddelande: Vad händer i Umeå IK FF?

Elitjuniorer
Umeå IK:s elitjuniorverksamhet fortsätter att leverera. I helgen vann F19-laget SM-guld för andra året i rad. Vi har varit bland de fyra bästa lagen i Sverige elva år i rad! Vårt F17-lag spelar SM-final på lördag den 12 november. Senast UIK F17 vann SM-guld var 2020.
Umeå IK FF är en av Sveriges bästa talangfabriker.

A-laget
Återkomsten till OBOS Damallsvenskan 2022 blev en besvikelse. Vi slutade näst sist med degradering till Elitettan som följd. Detta misslyckande föranleder väsentliga förändringar.

Föreningens ekonomi
Umeå IK FF:s ekonomi är ansträngd och föreningens existens är hotad. De främsta orsakerna är att resekostnaderna ökat markant med anledning av världsläget samt styrelsens missbedömning av attraktivitet för sponsorsamarbeten genom avancemanget till
damallsvenskan. Umeå IK FF har inte några betydande skulder. Det finns t ex inga löne- eller skatteskulder.
Förutom en avbetalningsplan till Umeå kommun på ca 200 000 kr för planhyror finns inga leverantörsskulder.
Inför 2023 kommer föreningen att prioritera en långsiktigt stabil ekonomi framför sportslig framgång för A-laget. Se Framtidsplanen i dess helhet här på hemsidan. https://www.umeaik.se/framtidsplan-2023-2025/
Vår kampanj ”Stå upp för Umeå IK” har gett mycket bra resultat bland privatpersoner medan näringslivet förhållit sig mer avvaktande. I skrivande stund återstår ytterligare ca 800 tkr att samla in för att klara likviditeten året ut.

Vad händer om föreningen läggs ner?
Om den ekonomiska situationen inte löses, såväl kortsiktigt som för kommande år, läggs verksamheten ner. Om Umeå IK går i graven ser vi många negativa konsekvenser för Umeå, såväl för enskilda individer som för kommunen och samhället i stort, t ex:
• Umeå mister varumärket Umeå IK som fortfarande är starkt efter framgångssagan från 90-talet och fram till 2010.
• Umeå mister det goda samarbetet som finns mellan Umeå IK och Umeå Elitidrottsgymnasium, NIU.
• Umeåfotbollen mister en betydande resurs i utbildning av unga fotbollsspelare vilket kommer att drabba andra föreningar, såväl bredd som elitsatsande.
• Umeå mister förebilder för unga tjejer när det gäller idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet.
• Umeås fina renommé gällande jämställdhet inom idrotten naggas rejält i kanten.

Slutord
Vårt framtidshopp står till att Umeå kommun och näringslivet inser betydelsen av den verksamhet Umeå IK bedriver och är beredda att ge föreningen såväl kortsiktigt som långsiktigt ekonomiskt stöd.
• För jämställdhet
• För unga tjejer
• För Umeå

/Styrelsen Umeå IK FF

Umeå IK FF