Stor privat gåva till Umeå IK FF

Umeå IK FF har fått en ekonomisk gåva av entreprenören och fastighetsägaren Edgar Sjölund som innebär att föreningen nu med allra största säkerhet balanserar sin ekonomi under pandemiåret 2021. Edgar Sjölund vill att den förmögenhet han genom åren samlat på sig ska användas till insatser som ligger honom varmt om hjärtat. Umeå IK FF:s verksamhet tilltalar den numera 84-årige entreprenören så till den grad att han nu bestämt sig för att donera 2 miljoner kronor till fotbollsklubben.

– Jag har följt UIK:s matcher med glädje i många år och jag vill stödja deras arbete för en idrott på lika villkor för flickor och pojkar, säger Edgar Sjölund. UIK skapar förebilder för barn och unga tjejer och jag har sett vilket otroligt arbete dom gör i UIK. Jag förstår att idrottsrörelsen har det extra kämpigt i dessa tider och hoppas och tror att jag med min gåva kan underlätta det fina arbete som görs i UIK.

Att gåvan betyder oerhört mycket för Umeå IK FF går inte att ta miste på och ordförande Krister Ruth är både rörd och optimistisk.

– Det kostar att driva en elitförening och vill man dessutom skapa förändring så är det riktigt tufft, framhåller Krister Ruth. Vi jobbar med jämställdhet för att det är rätt sak att göra och för att vi måste förbättra förutsättningarna för våra damspelare och inte minst för alla unga tjejer som vill bli elitspelare nån dag. Det finns organisationer och företagare som förstår hur viktigt jämställdhet är för den totala hållbarheten i ett samhälle och därför investerar i UIK, men under dessa pandemitider är varje dag ändå en otrolig utmaning för att vi ska få ekonomin att gå ihop. Edgars gåva till UIK gör verkligen enorm skillnad och vi slipper jobba med kniven mot strupen under resten av det här året. Att en sådan self-made-man som Edgar Sjölund nu väljer att ge förtroende och medel till Umeå IK FF är roligt, hoppingivande och otroligt viktigt för att vi ska kunna fortsätta med vår verksamhet som i huvudsak består av ”Fotboll och Förändring”.

Krister Ruth avslutar med att säga:

– Den här gåvan kommer att göra en väldigt stor nytta både för spelarna i UIK och för unga tjejers idrottande i Umeåområdet. Nu kan vi ytterligare stärka arbetet med UIK 360°, ett projekt där vi jobbar bredare än någonsin med elittjejers dubbla karriärer som innebär att kunna kombinera elitidrottandet med studier och arbete. Vi vet också att våra spelare är många unga tjejers förebilder och skapar engagemang för rörelse och idrottande bland barn och unga. Det viktiga utvecklingsarbetet tillsammans med Umeås alla duktiga breddföreningar ges nu bättre förutsättningar. Jag personligen och hela vår förening känner en oerhörd glädje och tacksamhet och kan inte nog visa Edgar den uppskattning han förtjänar för den här fantastiska gåvan! 

Edgar Sjölund är född i Umasjö i Västerbottensfjällen. Han fick sin utbildning på Chalmers i Göteborg och har sedan tidig ålder arbetat med att bygga upp ett stort fastighetsbestånd. När han nu sålt av stora delar av sin verksamhet vill han att förmögenheten ska användas för de goda ändamål som han brinner för. Förutom gåvan till UIK har han sedan tidigare skapat Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond där han investerat och attraherat sammanlagt otroliga 40 miljoner kronor.

Mer info om Edgar Sjölunds Diabetesfond: Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond | Stiftelsemedel.se

Faktaruta: Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond:

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till diabetesforskningen vid Universitetssjukhuset i Umeå. Bidragen kan även lämnas i form av pris/stipendium till en person eller organisation som betytt mycket för diabetesforskningen. Styrelsen beslutar om hur bidragen lämnas. För att uppfylla stiftelsens ändamål äger stiftelsen framdeles mottaga egendom genom gåvor, donationer eller annorledes och skall även genom aktiv insamlingsverksamhet kunna arbeta för en ökning av stiftelsens kapital.

 

Faktaruta: Friends undersökning 2021, utförd av Norstat:

Kvinnliga förebilder har stor inverkan på tjejernas entusiasm och engagemang för idrott. 

Siffror om tjejers erfarenheter av idrott:

78% förknippar sina idrottsår med ökat psykiskt välmående.

60% av tjejer som idrottar får bättre självförtroende.

58% förknippar sina idrottsår med långvariga vänskapsrelationer. 

1/3 upplevde att idrotten hjälpt dem hantera motgångar bättre. 

 

 

 

Umeå IK FF