Ordförande

Lena Sandlin
Född år: 1969
Profession: Arbetar som kanslichef på Umeåregionen.
Egenskap jag är stolt över:  Lösningsfokuserad
lena@umeaik.se
076-336 00 13
.

Ledamöter

Britta Åkerlund
Vice ordförande
Född år: 1954
Profession: Pensionär. Tidigare arbetat som bl a verksamhetsledare, ekonom och systemutvecklare.
Egenskap jag är stolt över: Mitt driv och engagemang.
britta.akerlund@umeaik.se
070-549 44 45
.

Åke Johansson
Funktionärsansvarig och säkerhetsansvarig hemmamatcher
Född år: 1961

Profession: Tidigare stridspilot/flygvapenofficer och flygkapten.
Egenskap jag är stolt över: Lämnar inget åt slumpen
ake.johansson@umeaik.se
070-367 77 11
.

Nico Allergren
Kommunikation
Född år: 1966
Profession: Jag driver ett företag där vi arbetar med konceptutveckling,
marknadsstrategi och innovationsprocesser.
Egenskap jag är stolt över: Jag gillar att använda min analysförmåga och kreativitet.
nico.allergren@umeaik.se
070-513 21 71
.

Leif Karlsson
Kassör
Född år: 1966
Profession: Styrelsearbetare, företagsrådgivare och utbildare
Egenskap jag är stolt över:  Min nyfikenhet
leif.karlsson@umeaik.se
073-036 33 80
.

Markus Westberg
Sportkommittén
Född år: 1987
Profession: Företagare, konsertarrangör Stella Event
markus.westberg@umeaik.se
070-205 05 31
.

 

Umeå IK FF