UIKs ordförande i samtal med Idrottsministern

Tidigare i veckan förde Umeå IK FFs ordförande Krister Ruth tillsammans med Elitfotboll Dams ordförande Annika Grälls och FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson samtal med kultur- och Idrottsminister Amanda Lind.

 

-Pandemin har slagit hårt mot många verksamheter och damelitfotbollen är inget undantag. Intäkter är viktiga för att även tjejer ska kunna satsa och utvecklas som elitspelare. Jag tror och hoppas att det är fler som tycker att ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och inte öka, säger Annika Grälls.

 

Konstruktionen av den statliga kompensationen för intäktsbortfall kopplat till covid 19 utformat av RF tar endast hänsyn till bortfall p g a matchintäkter. Det tar inte hänsyn till de förutsättningar som gäller för damelitfotbollen där matchintäkter endast utgör 5% av de totala intäkterna medan t ex Reklam och Partners står för mer än 50%. 

 

-Detta har vi inom EFD framfört efter den första statliga kompensationen. Nu står vi inför för den andra statliga kompensationen som tyvärr har exakt samma kriterier. Det och dess konsekvenser har vi idag tydliggjort för ministern, säger Krister Ruth.

 

-Vi inom UIK som har långa avstånd till i stort sett alla matcher har givetvis påverkats av fördyrade resekostnader. Påfrestningen har dessutom varit stor på våra spelare som är semiprofessionella och vid sidan av sin elitkarriär även jobbar eller studerar, fortsätter Krister Ruth.

 

UIKs ordförande berättar vidare att man även tog upp det faktum att föreningar även gör en hel del sociala insatser för barn och ungdomar. I vissa fall står de för ca 50 % av föreningens verksamhet. Vi tydliggjorde att föreningar är otroligt viktiga för ett hållbart samhälle. Vi belyste även att bara 1 av 10 tonåriga tjejer når den rekommenderade nivån av 60 min fysisk aktivitet per dag, vilket kommer att få stora konsekvenser både för tjejerna idag men även i framtiden med deras fysiska och psykiska hälsa.

 

Det finns nu -med RFs utformningen av den statliga kompensationen- en stor risk att många elitsatsande föreningar för flick- och damidrott kommer att gå i konkurs eller behöver avskeda den enda personal de har. Föreningarna blir då helt ideella och kan inte längre agera på elitnivå.

-Killar och tjejer, damer och herrar, måste få samma förutsättningar för sin idrott avslutar UIK-ordföranden.

 

För mer information:

Krister Ruth

070-663 75 63