Umeå IK behöver företagens stöd! Nu!

Tycker du att förebilder är viktiga för barn och ungdomar? Anser du att jämställd idrott är rättvist och skapar en bra livsmiljö? Gillar du fotboll och vill fortsätta att se elitfotboll i Umeå? Har du svarat ja på någon av frågorna, kontakta oss omgående på kansli@umeaik.se så bokar vi snabbt ett möte. 

Umeå IK är illa ute och varje ny dag är en kamp för överlevnad! Vi klarar det om näringslivet står upp för oss och stöttar ekonomiskt, i annat fall tvingas vi lägga ner inom de närmaste veckorna.

Frågor och svar:

Varför är Umeå IK i ekonomisk knipa?

Främst av två skäl: Vi har inte lyckats attrahera marknaden/företagen i tillräcklig omfattning och vi har drabbats hårt av omvärldssituationen med kraftigt fördyrade resekostnader. 

Hur ser läget ut för övriga föreningar inom damfotbollen?

Fler föreningar har drabbats på liknande sätt som vi i Umeå IK men tyvärr är det en liten tröst att vi inte är ensamma. Damfotbollen i Sverige behöver ta sig förbi den puckel som uppstått efter några skakiga år med pandemi och krigets fasor. Även 2023 kommer att vara ett utmanande år men vi ser positiva tecken med förbättrade intäktskällor i form av bl a internationella övergångssummor och ett avsevärt större medialt intresse. Med ett generellt ökat intresse är det rimligt att tro att vi kommer att få se mer publik på arenorna. 

Varför har ni inte lyckats få fler sponsorer?

Självkritiskt kan vi konstatera att vi inte har varit tillräckligt duktiga på att sälja vår produkt och att vi inte har lyckats beskriva nyttan med att stötta Umeås enda fotbollslag på högsta nivå. I vår rädsla för att dra på oss fasta kostnader har vi i stor utsträckning förlitat oss på våra egna ideella resurser. Vi har också vid ett antal tillfällen sökt externt efter en driven säljresurs, som kan knyta ihop bra och givande affärer för båda parter, men inte nått ända fram.    

När vi försöker attrahera nya partners, och till viss del även gamla, möts vi ofta av att man föredrar att satsa på bredd och ungdomar. Bra tänkt, men det håller inte hela vägen tycker vi. 

Vi delar målbilden. Det är viktigt att barn och ungdomar ska idrotta och vi vet att unga behöver röra sig mycket mera än vad man gör idag. Därför är vi också ute i föreningar, vi driver och medverkar i rörelsefrämjande aktiviteter och vi bjuder också in brett till våra matcher. Vi vet dessutom att det är viktigt för unga att ha förebilder och idoler. De företag som stöttar Umeå IK stöttar indirekt också barn och unga. 

Vad händer om Umeå IK tvingas lägga ner sin verksamhet?

Det anrika representationslaget med sina stolta anor kommer inte att finnas mer. Men det slutar inte där. Även den framgångsrika elitjuniorverksamheten kommer att upphöra. Det äldre juniorlaget spelar i riksserien Svenska Spel F19 och kommer att spela slutspel för 11.e (!) året i rad. De blev dessutom guldmedaljörer i fjol, alltså bästa F19-lag i Sverige. Det yngre laget spelar i SM-serien F17 och har bland annat ett SM-guld från 2020.

 

Framförallt F19, men även till viss del F17, har en stark koppling till Umeå Elitidrottsgymnasium på Maja Beskowskolan. Skolan har riksintag och drar till sig talanger, från framförallt norra Sverige, som ser en fotbollsframtid i Umeå och den fotbollsutbildning vi gemensamt erbjuder. Vi är en av Sveriges bästa talangfabriker och utvecklar unga talanger till färdiga fotbollsspelare på hög nivå.

Vilka besparingar har ni gjort?

Vi har redan minskat ner kanslipersonalen till en tjänst och vi minimerar våra resekostnader. Inga andra inköp görs än de som ur driftsynpunkt är helt nödvändiga. Styrelsen arbetar operativt på ideell basis med bl a ekonomihantering, sponsorbearbetning och matcharrangemang. Våra spelarlöner är redan på en väldigt låg nivå, ca 50% lägre än det damallsvenska snittet, så där ser vi ingen möjlighet att spara ytterligare.   

Hur har insamlingen gått så här långt?

Vi har fått några större privata donationer som verkligen värmer idrottshjärtat. Umeborna, men även privatpersoner från andra håll i landet, har visat ett fantastiskt stöd under de senaste veckorna. Björklöven ställde mycket glädjande upp för oss under två av deras hemmamatcher vilket gav 32 000 kronor. Umeå kommun har visat att de värnar om och förstår vikten av elitidrott i Umeå. Totalt har Umeå kommun satsat 5 miljoner kronor i extrastöd till elitidrotten varav Umeå IK fick 497 000. 

Några näringsidkare har initierat aktiviteter som kommer att ge ett visst tillskott och några går in med större belopp om vi klarar en ekonomi i balans. Nu står vår förhoppning till att många fler inom Umeås näringsliv också sluter upp bakom Umeå IK. 

Varför ska sponsorer och bidragsgivare stödja Umeå IK?

För att Umeå IK:

 • Skapar en jämställd elitfotboll vilket är viktigt för en hållbar framtid
 • Är en förebild för unga tjejer
  • Vi vet att värdet av glädje och rörelse hos unga människor är enormt
  • Bredd och elit är två sidor av samma mynt, vi behövs för att breddverksamheten ska blomstra
 • Utvecklar talanger, något som vi är erkänt duktiga på
 • Ökar attraktionskraften för regionen att verka och leva i vilket i förlängningen gynnar såväl företag som medborgare

Dessutom vet vi att framtiden för damfotbollen ser ljus ut:

 • En rapport från UEFA, Union of European Foot Associations, pekar på att damfotbollens kommersiella värde kommer att få en sexfaldig ökning till 730 miljarder år 2030
 • Många stora klubbar i Sverige och Europa investerar ordentligt i damfotbollen

Vad gör Umeå IK nu?

Vi jobbar fortfarande med målsättningen att överleva 2022 och gå stärkta in i 2023. Det gör vi utifrån 4 olika spår:

 1. Swishinsamling och donationer
 2. Pinpointad intensifierad sponsorbearbetning
 3. Nytt marknadserbjudande med bred träffyta riktad mot framförallt nya partners
 4. Försäljning av varor och produkter

Näringslivets satsningar på Umeå IK hamnar inte i ett svart hål, inga insatser effektueras förrän vi känner oss trygga i att vi klarar 2022 och har skapat bra förutsättningar för 2023. 

Stå upp för Umeå IK! Tillsammans har vi så otroligt mycket att vinna!

Swish 123 676 97 23
Bankgiro 748-98 75
kansli@umeaik.se
070-358 52 52

#ståuppförumeåik

Umeå IK FF