Umeå IK High Performance Conference genomfört

Den 5.e februari anordnade Umeå IK tillsammans med Idrottshögskolan vid Umeå universitet Umeå IK High Performance Conference. Deltagarna var huvudsakligen från norra Norrland men lockade även besök från landets södra delar. Under dagen fick deltagarna lyssna på relevant idrottsforskning, diskutera och nätverka med varandra. Vi ska nu utvärdera konferensen men i ett första läge är vi väldigt nöjda och några kommentarer vid summeringen säger att det här är något att fortsätta med;

”Många punkter jag kan ta med mig till min roll i klubben samt hur vi som klubb kan jobba ännu bättre för att få spelaren att prestera bättre och må bättre”

”Givande samtal med andra fotbollsintresserade” 

”Dagen har givit bra inspiration för framtiden”

”Bra diskussioner gällande ungdom vs senior. Alla brottas med samma utmaningar, viktigt med öppenhet – utrymme för dialog.”

 

Andreas Ågren, ansvarig för konferensen och tränare i klubben säger så här om dagen:

-Med Umeå IK High Performance Conference så har vi tillsammans med Idrottshögskolan lyckats med att bidra till att relevant idrottsforskning och kunskap kunnat nå ut till de som arbetar närmast spelarna. Nätverksdiskussionerna hade högt i tak och öppenhet kring hur vi kan jobba med människor som spelar fotboll har bidragit till att deltagarna fått dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras, på så sätt tror jag den här konferensen har varit otrolig nyttig för de här ledarnas utveckling och att de med ny kunskap och inspiration kan fortsätta göra ett bra jobb i de lag de är engagerade.

Under konferensen diskuterade deltagarna inte bara frågor som dök upp utifrån gästföreläsarnas ämnen utan också kring hur vi kan jobba med spelare som går från junior- till seniorfotboll. Deltagarna fick också några viktiga saker att tänka på gällande hjärnskakningar från Anna Nordström som forskat kring hjärnskakningar och skador och arbetar med UEFA och FIFA; Visste du till exempel att kvinnliga fotbollsspelare oftare drabbas av en hjärnskakning än manliga? Eller att spelare som fått en hjärnskakning har 2x större risk för muskoskeletal skada upp till 12 månader efter hjärnskakningen? Deltagarna fick med sig mängder av nyttig information och tillsammans med övriga har de bl.a. diskuterat hur de kan tillämpa den här kunskapen.

Vi i Umeå IK vill tacka alla deltagare för deras engagemang, nyfikenhet och öppenhet i samtal. Tillsammans kan vi utveckla och stärka svensk fotboll!