Umeå IK tar krafttag tillsammans med FairPay

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige har börjat minska, sakta men säkert. Men inom fotbollen ser det annorlunda ut. Skillnaderna i löner mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelare är enorma. Och fortsätter att växa. Nu agerar Umeå IK i frågan genom att i samarbete med stiftelsen Fairpay jobba för en mer jämställd sponsring. Detta genom att Fairpay-certifiera företag i regionen. Certifierade redan är Norra Skogsägarna och Kummin.

Stiftelsen FairPay, bland annat grundad av tidigare Umeå IK-spelaren och landslagsmålvakten Caroline Jönsson, jobbar för en mer jämställd sponsring av idrotter. Snittlönen för en fotbollsspelare i herrallsvenskan är 75 000 kronor i månaden. För en spelare i damallsvenskan ligger snittlönen på 10 500 kronor. Damerna har alltså runt 14 % av herrarnas lön. Detta trots att båda spelar på elitnivå i landets högsta serier, lägger lika mycket tid på sin idrott och utför samma prestationer på planen. Lägg därtill att ca 80 procent av idrottens totala resurser går till mäns idrotter och att manliga idrottare får 2,9 miljarder kronor mer i sponsorpengar än de kvinnliga dito.

– Ett argument som brukar framföras till stöd för de här absurda löneskillnaderna är att det är marknaden som styr. Men faktum är att marknaden också är en del av lösningen. Företag och organisationer kan faktiskt påverka utvecklingen genom att se över sin sponsring och göra den mer jämställd, säger Margaretha Lundquist, ordförande i Umeå IK.

För att ge damfotbollen bättre förutsättningar att utvecklas startar Umeå IK ett samarbete med stiftelsen FairPay. Målet är att få företag samt offentliga och privata organisationer att ta ställning för att alla människor oavsett kön, ska ha samma resurser och möjligheter att utvecklas inom idrotten eller bli elitidrottare. De företag och organisationer som går med i arbetet får en kortare utbildning om jämställd sponsring och hjälp med att gå igenom sin sponsringspolicy och göra en förändringsplan.

– Vi uppmanar företag och kommuner att se över sin fördelning av sponsorpengar. I dag jobbar merparten av företag och organisationer med frågor om hållbarhet och jämställdhet. Det borde även genomsyra hur de arbetar med sponsring. Idag är det 80 – 20 till männen i sponsorintäkter. Vårt mål är 50 procent till männen och 50 procent till kvinnorna, säger Isabelle Widmark på Fairpay och fortsätter:

– Ensidig sponsring både cementerar och reproducerar ojämlikheten. Det minskar helt enkelt damfotbollens möjligheter att ta den plats den skulle kunna ta med bättre förutsättningar. Om vi menar allvar med våra strävanden efter jämställdhet där mäns och kvinnors prestationer bedöms och lönas lika, då måste vi göra något åt snedfördelningen inom elitfotbollen, avslutar Isabelle.

Kontaktpersoner

Margaretha Lundquist
Ordförande Umeå IK FF
margaretha.lundquist@tavelsjo.se
070-5850548

 

Isbaelle Widmark
Ordförande FairPay
isabelle@fairpay.nu 
073–8181496

Umeå IK FF