Organisationsförändring i Umeå IK FF

Med en ekonomi som ser mycket bättre ut än i våras fortsätter nu Umeå IK FF sitt arbete med att se över organisationen.

Nuvarande Klubbchef Mathias Johansson kommer att återgå till finansbranschen. Utöver det kommer Mathias att vara den som leder den nystartade marknadsgruppen inom Umeå IK, vars uppgift är att hitta nya samarbeten samt utveckla befintliga.

Tillförordnad kanslichef blir den nuvarande styrelseledamoten och tidigare ekonomichefen och VD:n på Nolia, Margaretha Lundqvist.

– Det här blir en perfekt lösning för Umeå IK. Margaretha har många års erfarenhet i ledande position och är väldigt kunnig inom organisation och ekonomi och hon har ett brett kontaktnät bland företag och organisationer.  Att jag också kan fortsätta jobba inom föreningen med den viktiga marknadsgruppen känns fantastiskt bra, säger Mathias Johansson.

– Vi hyser en försiktig optimism gällande vår ekonomiska situation och har redan påbörjat vårt arbete med 2016. Det är väldigt bra att vi kan vara tidigt ute i år. Det är glädjande och bra för föreningen att Margaretha Lundqvist går in som kanslichef och att Mathias leder marknadsgruppens arbete, säger Sofia Lundberg, ordförande i Umeå IK FF.