Socialt engagemang

Umeå IK FF ska förmedla sin klubbidentitet genom engagemang i sociala verksamheter. Genom att ingå i sociala engagemang blir identiteten kommunicerad på flera arenor och i Umeå som stad.

Ett exempel är vår fadderverksamhet mot övriga fotbollsklubbar i Umeå. Detta är ett samarbete tillsammans med AB Bostaden i Umeå.

A-laget har ansvaret för att samverka med intresserade klubbar/tränare. Vi fördelar uppdragen så att alla spelare blir delaktiga och aktiva. Uppdraget handlar om att spelarna kommer ut och möter de unga fotbollsspelarna för att bygga relationer och bli förebilder. Bilderna nedan är från besök i Röbäck, Ersboda och Sandåkern.

  

 

Tobaksfri Duo

Ett projekt som drivs av landstinget och som vi är delaktiga i genom att våra spelare föreläser om detta i samband med vår talangskola. Vid dessa besök pratar spelarna om riskerna med tobak. Detta projekt har även lett till att Umeå Energi Arena nu är en tobaksfri arena. UIK deltog även under Tobaksfri Duos 25-års jubileum som firas 2018.