Change the game

Change the game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014 som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen. 2021 överläts verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom. Tillsammans med partners och andra föreningar är vi med och anordnar den stora aktivitetsdagen som går av stapeln i september varje år.


Gåfotboll

Gåfotboll är en träningsform som är speciellt anpassad till den som vill gå och spela fotboll. Gåfotbollen har växt fram som en variant av Fotboll Fitness. Det är precis vad det heter, fotboll där du som utövare går i stället för springer. Och det är jobbigare än du tror, och dessutom mycket roligare än du anar.

Mer om Gåfotboll här: https://www.umeaik.se/gafotboll-2/

Vinster med att delta:

Gemenskap
Fysisk aktivitet
Rörelseglädje

Huvudpartner i Gåfotboll: Bostaden
Övriga partners: Umeå Kommun och RF Sisu

Rörelseakademin

Rörelseakademin riktar sig till unga flickor som vill träffa nya och gamla kompisar och samtidigt få möjlighet att prova olika typer av rörelseaktiviteter. Rörelseakademin är en inomhusaktivitet som har stora sociala inslag och pågår under perioden januari – mars. Mer info uppdateras under: https://www.umeaik.se/rorelseakademin/

 

Sommarakademin

Varje sommar anordnar vi en vecka där 130 – 150 unga tjejer tränar fotboll med teknik, passning, skott, tillslag mm under ledning av våra egna spelare och tränare.Vi bjuder också på andra inslag som t ex rörelserikedom, brottning, fysövningar och en hel del lekar.
Mer info: https://www.umeaik.se/sommarakademi/

.

Vinterakademin

Under fyra vintermånader, från november till början av mars, erbjuder vi unga fotbollstjejer att en gång per vecka utveckla sina fotbollsfärdigheter. Fördelade på åldersgrupper drillas spelarna under ledning av våra spelare och ledare.
Mer info: https://www.umeaik.se/vinterakademi/

UIK 360

UIK 360° är en pusselbit för mer hållbara karriärer. Tillsammans med näringslivets resurser och stöd samt våra samarbetspartners inom skola och utbildning fyller vi den döda vinkel som finns mellan träningar, matcher, studier och deltidsarbete. I väntan på lika lön skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för elitidrottande lagspelare att skapa karriärer och värden vid sidan av planen.

Några exempel på innehåll:

  • Förutsättningar och verktyg att hantera sitt livspussel över hela spektrat (träning, kost, ledarskap, kommunikation, retorik m m).
  • Experter som utbildar och coachar spelarna mot arbetsmarknaden och vässar deras erbjudande
  • Praktik och arbetsplatser som bygger starkare CV, bredare nätverk och en god förståelse för marknadens spelregler
  • Ett fokusområde i samarbete med Umeå Universitet är inre ledarskap som ger högre presterade individer men också högre presterande team.
    Mer om UIK360: https://www.umeaik.se/umeaik-360/ .

Specialidrott

Fotbollsutbildning för mellan 50-60 elever vid Prolympia: Umeå IK planerar och genomför specialidrott för Prolympias fotbollselever. Detta ingår i vårt givande samarbete med Prolympia.

.

Vän i Umeå & Hjälteföreningen

Föreningarna har en ständig inbjudan, med fri entré, till våra hemmamatcher. Vid matcherna skapas relation mellan föreningarnas medlemmar och våra funktionärer och spelare som i många fall är deras idoler.

https://vaniumea.se/

https://hjalteforeningen.se/
.

Besök i breddföreningarna

Vårt samarbete med övriga fotbollsklubbar i Umeå.  A-laget har ansvaret för att samverka med intresserade klubbar/tränare. Vi fördelar uppdragen så att alla spelare blir delaktiga och aktiva. Uppdraget handlar om att spelarna kommer ut och möter de unga fotbollsspelarna för att bygga relationer och bli förebilder. Vill Ditt lag få besök av oss? Kontakt oss på kansli@umeaik.se


.

Alla dagar/Mensinitiativet

Umeå IK deltar i SvFF projekt för att lyfta frågan om menstruation och fotboll. Projektet ska bidra till att flickor, kvinnor och kvinnliga ledare får rätt förutsättningar för att träna och spela med sin menstruation. Syftet är att genom kunskap anpassa både träningsupplägg och matchförberedelser utifrån spelarnas menscykel. Projektet är initierat av Svenska Fotbollförbundet och stöds finansiellt av Svenska Spel.

Mer info: https://svff.svenskfotboll.se/samhallsnytta/jamstalldhet/alladagar/

.

Umeå IK FF