Hand in Hand

 

 

 

 

 

 

Vi är stolta och glada att kunna berätta om vårt partnerskap med den ideella organisationen Hand in Hand. Det gemensamma syftet är att fortsätta arbetet med att stärka och lyfta kvinnor och jämställdhet – både här hemma i Sverige och i fattigare delar av världen.  

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. De fokuserar på att hjälpa kvinnor att starta egna affärsverksamheter för att de av egen kraft kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

http://www.handinhandsweden.se

Vårt varmaste tack till Fredrik Wester grundare av Paradox Interactive, som genom sitt engagemang och ekonomiska stöd, gjort detta fina samarbete möjligt!

Frivilligcentralen

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem som alla kan hjälpas åt att lösa. Bostaden stöttar idrottsföreningar vars elitspelare utbildar sig till sällskapsvolontärer på Frivilligcentralen. 

http://www.https://www.bostaden.umea.se/artikel/vara-med

Bostaden Umeå

 

Besök i breddföreningarna

Ett annat exempel är vårt samarbete med övriga fotbollsklubbar i Umeå. 

A-laget har ansvaret för att samverka med intresserade klubbar/tränare. Vi fördelar uppdragen så att alla spelare blir delaktiga och aktiva. Uppdraget handlar om att spelarna kommer ut och möter de unga fotbollsspelarna för att bygga relationer och bli förebilder. Bilderna ovan är från besök i IFK Umeå  och Röbäcks IF under våren 2019. Nedan ser vi besök från hösten 2019 i GUIF F12 Carlshöjd/Sofiehem samt Umedalens IF.

Tobaksfri Duo

Ett projekt som drivs av landstinget och som vi är delaktiga i genom att våra spelare föreläser om detta i samband med vår talangskola. Vid dessa besök pratar spelarna om riskerna med tobak. Detta projekt har även lett till att Umeå Energi Arena nu är en tobaksfri arena. UIK deltog även under Tobaksfri Duos 25-års jubileum som firas 2018.

https://tobaksfri.se/

 

Change the game

Rörelserikedom är rörelsekompetens, självförtroende och motivation som påverkar varje människas möjligheter att delta aktivt, bli hållbar och prestera i olika sammanhang utifrån individuella förutsättningar och intressen.

Tillsammans med Balticgruppen är vi med och anordnar bl.a. den stora aktivitetsdagen som går av stapeln i september varje år.

https://change-the-game.se/om-rorelserikedom/

 

 

Umeå IK FF