Socialt engagemang

Umeå IK FF ska förmedla sin klubbidentitet genom engagemang i sociala verksamheter. Genom att ingå i sociala engagemang blir identiteten kommunicerad på flera arenor och i Umeå som stad.

Ett exempel är vårt samarbete med övriga fotbollsklubbar i Umeå. 

A-laget har ansvaret för att samverka med intresserade klubbar/tränare. Vi fördelar uppdragen så att alla spelare blir delaktiga och aktiva. Uppdraget handlar om att spelarna kommer ut och möter de unga fotbollsspelarna för att bygga relationer och bli förebilder. Bilderna ovan är från besök i IFK Umeå  och Röbäcks IF under våren 2019. Nedan ser vi besök från hösten 2019 i GUIF F12 Carlshöjd/Sofiehem samt Umedalens IF.

Hand in Hand

Vi är stolta och glada att kunna berätta om vårt nya partnerskap med den ideella organisationen Hand in Hand. Det gemensamma syftet är att fortsätta arbetet med att stärka och lyfta kvinnor och jämställdhet – både här hemma i Sverige och i fattigare delar av världen.  

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. De fokuserar på att hjälpa kvinnor att starta egna affärsverksamheter för att de av egen kraft kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

Vårt varmaste tack till Fredrik Wester grundare av Paradox Interactive, som genom sitt engagemang och ekonomiska stöd, gjort detta fina samarbete möjligt!

Frivilligcentralen

I samarbete med Bostaden kommer även vi att finnas med i Frivilligcentralen där våra spelare är volontärer. Det handlar om att göra besök, ta en fika, hitta på nån aktivitet m.m. med människor som av nån anledning lever i ensamhet eller utanförskap. Ingen ska behöva vara ensam. Detta gör vi tillsammans med bl.a. Umeå Basket och Umeå FC.

Tobaksfri Duo

Ett projekt som drivs av landstinget och som vi är delaktiga i genom att våra spelare föreläser om detta i samband med vår talangskola. Vid dessa besök pratar spelarna om riskerna med tobak. Detta projekt har även lett till att Umeå Energi Arena nu är en tobaksfri arena. UIK deltog även under Tobaksfri Duos 25-års jubileum som firas 2018.