Bli en del av Umeå IK FF och hjälp oss att förverkliga tjejers fotbollsdrömmar i Umeå.

Umeå IK FF erbjuder företag flertalet rättigheter kring ert varumärke, er kommunikation, samt relationer med kunder och anställda. Kontakta oss idag om ni vill veta mer.                           

Skicka ett mail till:

britta.akerlund@umeaik.se
Tfn: 070-205 05 31

Vi erbjuder följande rättigheter men är gärna med och diskuterar hur vi kan möta era behov och tankar:

VARUMÄRKE

 • Rätt att benämna sig som Partner till Umeå IK FF i egen kommunikation
 • Rätt att nyttja Umeå IK FF:s logotyp i egen kommunikation och marknadsföring
 • Rätt att nyttja grafiskt material (text & bild) från Umeå IK FF i egen kommunikation

KOMMUNIKATION

 • Exponering av företagets logotype på kläder
 • Exponering av företagsnamn/företagets erbjudande på ledskärm under match.
 • Exponering på banderoll på arenan
 • Exponering på webb och sociala medier
 • Exponering i matchprogram och på annons
 • Rätt till synlighet och kommunikation via Umeå IKs egna kanaler (Umeå IK marknadsför partner x tillfällen per år, enligt separat överrenskommelse)
 • Rätt till samarbeten med Umeå IK FF i sociala medier, t.ex. take over, kampanjer och dylikt (enligt separat överenskommelse)
 • Rätt till medverkan i gemensamma, skräddarsydda kampanjer och samarbeten mellan partners (t.ex. marknadsföra erbjudande i partners kanal, med Umeå IK som gemensam nämnare etc.)
 • Rapporteringar från Umeå IK om Umeå IK:s utveckling
 • Pressmeddelande/n med partner och Umeå IK som gemensam avsändare vid samarbetets start och större aktiviteter/nyheter

RELATIONER

 • Inbjudan och möjlighet till medverkan vid Umeå IK:s partnerträffar (2 ggr per år)
 • Rätt att personal får jobba som funktionär hos Umeå IK när behov finns
 • Tillgång till Umeå IK:s spelare/ledare

EVENEMANG/AKTIVITETER

 • Rätt till gemensamma aktiviteter, i samarbete med Umeå IK
 • Rätt till temadag tillsammans med Umeå IK
 • Matchvärdskap
 • VIP och matchbiljetter

Högtalarreklam i samband med match

UTBILDNING/VÄRDEGRUNDSSAMARBETE

 • Rätt till utbildningstillfällen för personal eller kunder

Umeå IK FF