Vår mission och vision

Föreningens verksamhetsidé:

Umeå IK FF är en ideell idrottsförening som bedriver junior- och elitfotboll. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

  •       Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
  •       Alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
  •       Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper,
  •       De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
  •       Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Föreningens vision:

Umeå IK FF är Sveriges ledande damfotbollsförening – på flera plan.

Föreningens mission:

Umeå IK FF förverkligar tjejers fotbollsdrömmar genom att skapa en miljö där de kan utveckla sin fulla potential både på och utanför planen. Vi är förebilder och ett föredöme för barn och unga samt en inspiration när det gäller fotboll, jämställdhet, jämlikhet och samhällsutveckling.

Värdeord:

Glöd: Engagemang, Kämparanda, Energi, Ambition

Glädje: Glädje genom tillhörighet, glädje av varandra, glädje att lyckas, glädje att utvecklas.

Gemenskap: Kamratskap, föreningskänsla, tillhörighet, trygghet, lojalitet, öppenhet

Gamechanging: Föregångare, innovation, nyskapande, inspiration, utveckling.

Umeå IK FF