Change the game

Change the game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom. Jonas Olsson grundade verksamheten 2014 som ett samhällsnyttigt projekt inom ramen för Balticgruppen. 2021 överläts verksamheten och medel till Stiftelsen för Rörelserikedom. Tillsammans med partners och andra föreningar är vi med och anordnar den stora aktivitetsdagen som går av stapeln i september varje år.

Här några bilder från några av våra aktiviteter de senaste åren.

Umeå IK FF