Om Umeå IK FF

Kontaktinformation

Umeå IK Fotbollförening
Gammliavägen 5
903 42 UMEÅ
Sweden

Kansliets öppettider: Måndag-Fredag 09.00-16.00
Telefon: 070-358 52 52
Swishnummer: 1236-76 97 23
Bankgironummer: 748-9875

Kanslichef
valle.anundsson@umeaik.se 

Sportchef:
jorgen.crovin@umeaik.se
070-610 22 55

Huvudtränare A-lag
edvin.erfanian@umeaik.se
072-747 12 38

Umeå IK FF Mål och vision

Föreningens verksamhetsidé:

Umeå IK FF är en ideell idrottsförening som bedriver junior- och elitfotboll. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

  •       Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,

 

  •       Alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,

 

  •       Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper,

 

  •       De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,

 

  •       Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

Föreningens vision:

Umeå IK FF är en förening med stark och tydlig värdegrund som verkar tillsammans. Vi ska vara Sveriges bästa damfotbollsklubb – på flera plan.

 

Föreningens mission:

Vi förverkligar tjejers fotbollsdrömmar genom att skapa en miljö där de kan utveckla sin fulla potential.

 

Alliansföreningen Umeå IK:s fristående föreningar

Umeå IK FF