80 % av alla sponsorpengar går till männens idrott. 20 % till kvinnornas.

80–20 till herrarna i jämställdhetsmatchen. Det vill vi inom Umeå IK ändra på tillsammans med er.

Man kan tycka att vårt samhälle blir alltmer jämställt. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män börjar sakta men säkert krympa. Men det finns ett tråkigt exempel – svensk elitfotboll – där ökar skillnaderna. Vi får ofta höra slentrianmässiga argument som att marknaden styr, men marknaden är också en del av lösningen.

Vi anser att jämställd sponsring är ett bra verktyg för att bryta traditionella mönster samt att tänka nytt och kreativt kring sina samarbeten. Vi hoppas få se samma möjligheter, oavsett kön, men i dag är förutsättningarna inte jämlika. Vårt mål är 50 procent till kvinnorna och 50 procent till männen.

Umeå IK arbetar kontinuerligt med att belysa problemet och försöka uppnå förändring.

Med oss i denna satsning är bland andra: