Samuel Fagerholm blir Sportchef i Umeå IK FF

Samuel Fagerholm blir, utöver rollen som huvudtränare, även Sportchef i Umeå IK FF. I rollen som Sportchef får Samuel det övergripande ansvaret för föreningens sportsliga verksamhet. I rollen ligger bl a ansvar för budget, scouting, spelar- och ledaravtal, spelar- och ledarutbildning samt intern och extern kommunikation i sportsliga frågor.

Fram tills nu har den sportsliga ledingen i UIK hanterats via styrelsen och på ideell basis. Styrelsens roll i det sportsliga arbetet framöver blir i huvudsak av strategisk art och mer stöttande än exekutiv.

Britta Åkerlund, vice ordförande och ansvarig i föreningens sportkommitté:

–Vi är mycket nöjda med att Samuel utöver huvudtränarrollen också axlar uppdraget som Sportchef i Umeå IK FF. Med Samuel blir Sportschefsrollen en integrerad del av ledarstaben och det är helt rätt att det sportsliga ansvaret flyttas till Samuel som har alla egenskaper som krävs för uppdraget och som i sin vardag befinner sig mitt i den dagliga verksamheten.

Samuel Fagerholm:

– Det känns naturligt att ta ett bredare ansvar över den sportsliga verksamheten nu när André Ghanbari också kommit in som tränare i A-laget och kan stötta mig starkt i min tränarroll. Jag uppskattar förtroendet styrelsen gett mig och att jag får möjlighet att påverka riktningen vi tar de kommande åren. Jag har fått ett inspirerande intryck av alla människor i föreningen som jag hunnit träffa under denna första tid. Tillsammans ska vi skapa en stark identitet och fortsatt positiv utveckling för UIK.

Umeå IK FF