Tillfällig ekonomisk sponsring klar för Umeås elitidrottsföreningar

I dag har Umeå kommun fattat beslut, med anledning av en skrivelse från Umeå IK FF, om att avsätta 5 miljoner kr till en tillfälligt utökat sponsring av elitidrotten i Umeå. 4 miljoner kr fördelas enligt principerna i nuvarande sponsringsplattform och 1 miljon kr kommer att nyttjas till en särskild satsning för jämställd idrott och fördelas per elitidrottande kvinna. ‌

Krister Ruth ordförande Umeå IK FF om kommunens beslut:

–‌ ‌Umeå är verkligen en idrottsstad. Jag är otroligt glad över att kommunen har tagit vår skrivelse på allvar och nu fattat beslut om en tillfällig ekonomisk sponsring med ett särskilt stöd till damidrotten som kompensation under pandemin. Det visar att kommunledningen förstår vikten av elitidrotten i Umeå, vad elitidrotten gör för staden och dess invånare och är beredd att satsa på den.

Bakgrund:

Umeå IK FF skickade den 15 oktober en skrivelse till kommunen med förslag om införandet av ett tillfälligt elitidrottsstöd för arena idrotter med en särskild jämställdhetsbonus som kompensation under pandemin.

Elit- och arenaidrotterna har som en effekt av coronapandemin tappat stora delar av sina intäkter. Utöver direkta intäkter för publik har stora intäktsbortfall skett med anledning av uteblivna sponsorintäkter, arrangemang och aktiviteter. Staten har på olika sätt stöttat föreningarna, via bl a ersättning för korttidsarbete och uteblivna matchintäkter, ersättningar som på långa vägar inte motsvarar det intäktsbortfall som elitidrotten drabbats av.

I september bjöd Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) in till en träff med samtliga elitidrottsföreningar i kommunen för dialog kring konsekvenserna av pandemin. Det var ett mycket bra och uppskattat möte som stärkte insikten kring de konsekvenser som arenaidrotten är drabbade av.

För mer information: ‌Krister Ruth 070-663 75 63

Umeå IK FF